Szolgáltatások

 • Munkagép bérbeadás

  Társaságunk a Kompakt Rent Magyar Bérgépcsoport résztevőjeként bérbeadja (Yanmar SV18, Yanmar SV26, Yanmar VIO10, Yanmar VIO17, Yanmar VIO57) típusú minikotró gépeit az igényeknek megfelelő méretű mélyásó-, rézsű kanállal. Továbbá az SV18-as modellhez bontókalapács és fúrófej is tartozik.
  Bérelhető gépek listája valamint Árlista.pdf és Szerződés minta.doc a linkeken megtekinthetőek.

  Bérlési feltételek:
  A Bérbeadó és az Ügyfél minden esetben köteles szerződést kötni, azt a jogosult személy vagy annak a meghatalmazottja aláírni. A gépek átadása és visszavételéről jegyzőkönyv készül, amit mindkét fél aláír és ezáltal elismer. A gépek letakarított, üzemanyaggal tele tankolt állapotban és magyar nyelvű dokumentációval kerülnek átadásra. A bérleti díjak és a kaució összege a bérlet első napján kerülnek kiszámlázásra. A kaucióval történő elszámolás a bérlet utolsó napján történik. Minden bérlet meghosszabbítható, ha az előre jelezve lett a Bérbeadónak. A Bérbevevő köteles előre értesíteni a Bérbeadót, ha a munkavégzés helye megváltozna. A Bérbeadó előzetes bejelentés nélkül is ellenőrizheti a bérlet tárgyát, annak állagát. A gépek állagmegóvása érdekében a Bérbeadó vagy annak meghatalmazottja végzi a gépek karbantartását. További részletek a fenti szerződés mintában találhatóak.

 • Országos gerinc és góc körzeti optikai hálózatok

  Társaságunk vállalja a nagy távolságú optikai kábelek kiépítését, valamint meglévő hálózatok mérését, javítását is. Az optikai hálózatot a megrendelő igénye szerinti, illetve a szabványok szerinti ajánlásoknak megfelelő optikai kábel és szálkötegek felhasználásával építjük, amely során természetesen modern technológiákat használunk. Az optikai kábelek, optikai szálak mechanikai védelmének, cseréjének biztosítása érdekében, védő csöveket alkalmazunk, az igényeknek megfelelően. Optikai kábelek, optikai szálak csövekbe történő elhelyezésére a levegővel történő be és kifújás, illetve a vízzel történő be és kiúsztatás technológiát is alkalmazunk. A földalatti alépítmény hálózatok építésénél műanyag és vasbetonból készült megszakító létesítményeket, kábel aknákat alkalmazunk, az optikai kábel tartalékok, kötésszerelvények, csőtoldások, csőelágazások elhelyezésére. Optikai kábelek, védőcsövek, szálkötegek, szerelési fő és segédanyagok beszerzését, beépítését, minősített gyártóktól gyári műbizonylattal végezzük.

 • Helybeli telekommunikációs hálózatok és alépítmények

  Társaságunk a településen belüli réz-, szélessávú-, vagy üvegszálas kábelek kiépítését épületek beállásáig, valamint meglévő hálózatok mérését, javítását is vállalja. A telekommunikációs hálózatok létesítéséhez kapcsolódó munkák elvégzését is biztosítjuk, legyen az mélyépítés, fektetési, szerelési vagy alépítmény telepítési munkálatok. Mint fővállalkozó elvégezzük az engedélyeztetési eljárást mélyépítéshez, idegen közművekkel történő egyeztetést, mélyépítési munkák irányítását, a kábelek fektetését (behúzással és befújással), végkötések telepítését, kapcsolóközpontok építését, méréseket, dokumentáció készítését. Az optikai kábeles szereléstechnológia felöleli nemcsak a kábelfektetési munkálatokat, hanem a kötések és toldások kialakítását és elosztását is. A bit hibamérések elvégzése mellett réz kábelek ellenállás-, szigetelés és árnyékolásfolytonosság és az optikai kábelek és csillapítási mérését is végrehajtjuk igény szerint.

 • Kábelbehúzások

  Társaságunk a fent említett réz-, szélessávú-, vagy üvegszálas kábel hálózat kiépítése során az adott kábel fajtától függően választja ki a legmegfelelőbb technológiát a költséghatékony és gyors kivitelezés érdekében. Optikai kábelek, optikai szálak csövekbe történő elhelyezésére a levegővel történő be és kifújás, illetve a vízzel történő be és kiúsztatás technológiát, valamint a klasszikus berudalóval történő behúzást is alkalmazunk igények szerint. Amennyiben a feltételek úgy követelik meg, úgy az egyéb kábelbehúzásoknál mechanikus, hidraulikus csörlőket is használunk.

 • Elektromos hálózatépítés

  Társaságunk minden típusban és keresztmetszetben szállít és szerel kis- és középfeszültségű kábeleket, zöldmezős beruházásokhoz és belvárosi környezetben is. Mint fővállalkozó elvégezzük a szaktanácsadást, engedélyeztetést, megvalósulási dokumentációt, mélyépítési munkákat gépi és kézi technológiával, út- és közműkeresztezések csősajtolással vagy irányított fúrással, valamint kábelfektetést árokba, csőbe, tartószerkezetre, földelő háló és villámvédelem létesítését és felülvizsgálatát, anyagmozgatást, kábeldob szállítást, kábelszerelvények szerelését, kábelhiba-mérését. Rekonstrukciós munkák esetén szakszerűen és pontosan dokumentálva bontunk berendezéseket, elavult hálózatokat, melyeknek anyagait a cégünk által működtetett a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelünk és szakszerűen ártalmatlanítunk.

 • Csatorna építés

  Társaságunk közmű csatornaépítési - bontási munkákat, feltárás nélküli csatornaépítést, csatorna lezárásokat, csatornaépítés kiegészítő szerkezetei, aknaépítést előre gyártott szerkezetekből, helyszínen készített aknák vagy műtárgyak-, aknatartozékok elhelyezését, vonalas vízelvezetést, csatorna és aknaépítéshez kapcsolódó munkákat, csatlakozóhely készítését és lezárását, csatornák és aknák különféle vizsgálatait, felszíni vízelvezetést, árok és mederburkoló elemek munkálatait is vállalja.

 • Vízvezeték építés

  Társaságunk gépparkja illetve szakmai tapasztalata nagyobb lélegzetű vízvezetékrendszer építési munkák felelős elvállalását is lehetővé teszi, ilyen lehet például nagy iparterületek komplett közműrendszereinek megvalósítása. Továbbá az időről időre végezendő vezeték cseréknél erősségünk, hogy szükség esetén a csővezetékek hegesztési munkáit meglévő elektrodiffúziós és tompa varrat hegesztő készülékeinkkel a megrendelő igényei szerint elvégezzük.

 • Földmunkavégzés

  Társaságunk szolgáltatása kiterjed gépi és kézi erővel történő árokásásra is. Ennek kivitelezése az adott mélységig gépi erővel, majd kézi erővel történik ügyelve a többi kábel-, gáz-, víz- vagy egyéb más vezetékekre. Valamint szennyvíz csatorna járatokat ásunk és szennyvíz műanyagcsöveket fektetünk le, illetve igény szerinti (átemelő és szivattyú bekötés) csatornarendszereket alakítunk ki. További szolgáltatásunk az autópálya építés és egyéb útépítés, mint alvállalkozó. Az autópálya és egyéb utak nyomvonal kiépítésénél (pl. tükörképzés), illetve hidak és átereszek munkálatainál is segítséget nyújtunk. Mindezeken felül régi beton járdákat és térburkolatokat bontunk, majd az új térkő (viacolor) fektetését is elvégezzük. A kitermelt törmelék és a keletkezett sitt elszállításáról is természetesen gondoskodunk.

 • Távközléstechnikai kivitelezés

  Társaságunk együttműködő partner lehet optikai és rézkábel alapáramkörökön működő átviteltechnikai, IP és LAN hálózati és egyéb telekommunikációs fejlesztések, rekonstrukciók megvalósításában. Az alkalmazott mérnök és technikus gárda széles körű tapasztalatokkal rendelkezik vezető távközlési cégek (Siemens, Nokia, Ericsson, Alcatel – Lucent, stb) eszközeinek kivitelezésében szerzett tapasztalatokkal szerelés, üzembe helyezés, üzemeltetés támogatás és hibaelhárítás területén is. Igény esetén strukturált kábelezés kiépítését is vállaljuk rövid határidőre.